PT

เครื่องชั่งคำนวณราคา
  • พิกัด: 3.000Kg x 0.0005Kg, 6.000Kg x 0.001Kg
  • หน่วย: กรัม (G) กิโลกรัม (KG)
  • แบตเตอรี่: ถ่านไฟฉาย 4C
  • ขนาด: 270 x 210 x 88 มม.
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: 3 หน้าจอ (น้ำหนัก,ราคาต่อหน่วย,ราคารวม) เป็น LCD สีดำ พร้อมไฟ Backlight (หน้า-หลัง)
  • จานชั่ง: สแตนเลส 210 x 190 มม.