JPL

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ สำหรับ คำนวณราคาสินค้า
  • พิกัด: 3.000Kg x 0.0005Kg, 6.000Kg x 0.001Kg , 15.000 Kg x 0.002 Kg , 30.000 Kg x 0.005 Kg
  • หน่วย: กรัม (g.), กิโลกรัม (Kg.)
  • แบตเตอรี่: 6V 4Ah
  • ขนาด: 341 x 294 x 104 มม.
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: 3 หน้าจอ (น้ำหนัก,ราคาต่อหน่วย,ราคารวม) เป็นจอ LCD สีดำ พร้อมไฟ Backlight สีเขียว
  • จานชั่ง: สแตนเลส ขนาด 228 x 294 มม.
  • ต่ออุปกรณ์เสริม: Option RS-232