PX224 OHAUS 220g x 0.1 mg

รายละเอียดย่อ :
พิกัดน้ำหนัก 220 กรัม
ค่าละเอียด 0.0001 กรัม
จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร
ปรับเทียบน้ำหนักอัตโนมัติ (Internal Calibration)
พร้อมตู้กระจกกันลม และ ตัวลบไฟฟ้าสถิต