PX423 OHAUS 420g x 0.001 g

รายละเอียดย่อ :
พิกัดน้ำหนัก 420 กรัม
ค่าละเอียด 0.001 กรัม
จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร
พร้อมตู้กระจกกันลม และ ตัวลบไฟฟ้าสถิต
ปรับเทียบน้ำหนักอัตโนมัติ (Internal Calibration)