PX4202 OHAUS 4200 g x 0.01 g

รายละเอียดย่อ :
พิกัดน้ำหนัก 4200 กรัม
ค่าละเอียด 0.01 กรัม
จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร
ปรับเทียบน้ำหนักอัตโนมัติ (Internal Calibration)