SPX223 OHAUS 220 g x 0.001 g

รายละเอียดย่อ :
พิกัดน้ำหนัก 220 กรัม
ค่าละเอียด 0.001 กรัม
จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 93 มิลลิเมตร
พร้อมพลาสติกครอบกันลม