BW-P  Platform 400 x 500 mm

เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบเอเล็กทรอนิกส์ “NAGATA” รุ่น BW-P

 • พิกัดกำลัง 200 กิโลกรัม ค่าบะเอียด 100 กรัม
 • ตัวเลข LED สีแดง สูง 0.56 นิ้ว อ่านง่ายเห็นชัดเจน
 • โปรแกรม :HOLD (ล็อคค่าน้ำหนัก), TARE (หักค่าน้ำหนักรถเข็นได้เต็มพิกัด
 • PRETARE (กดตั้งค่าภาชนะ หรือ น้ำหนักรถเข็นเปล่าล่วงหน้าได้)
 • ZERO (เคลียร์ค่าหน้าจอกลับมาเป็น 0.0 กก.), Recall (เรียกดูน้ำหนักครั้งล่าสุดได้)
 • เครื่องเซตค่าลงศูนย์อัตโนมัติ
 • ตั้งรหัสผู้ใช้งาน เป็นตัวเลขได้ 10 หลัก
 • พิมพ์ วัน/เดือน/ปี/เวลา และน้ำหนัก
 • ใช้กระดาษธรรมดาต่อเนื่อง หรือ ตั้งพิมพ์อัตโนมัติ เมื่อค่าน้ำหนักนิ่ง
 • พลังงาน : ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์
 • ขนาดพื้นที่ชั่งน้ำหนัก : 400 x 500 mm