D31P150BL OHAUS 60/150 kg x 5/10 g

รายละเอียดย่อ :
พิกัดน้ำหนัก 60/ 150 กิโลกรัม
ค่าละเอียด 5 / 10 กรัม
ฝาครอบแท่นชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 42 x 55 เซนติเมตร
ชุดรับน้ำหนักกันน้ำระดับ IP67