D31P300BX OHAUS 300 kg x 50 g

รายละเอียดย่อ :
พิกัดน้ำหนัก 300 กิโลกรัม
ค่าละเอียด  50 กรัม
ฝาครอบแท่นชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 50 x 65 เซนติเมตร
ชุดรับน้ำหนักกันน้ำระดับ IP67