WFK-150 ADAM 150 kg x 10 g

รายละเอียดย่อ :
พิกัดน้ำหนัก 150 กิโลกรัม
ค่าละเอียด 10 กรัม
ฝาครอบแท่นชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 40 x 50 เซนติเมตร
ป้องกันน้ำระดับ IP67