FD-type

เครื่องชั่งน้ำหนัก

ระบบสปริง 2 หน้า ปัทม์

“CAMRY” รุ่น FD

  • สองหน้าปัทม์
  • ฐานชั่งเป็นเหล็กหล่อ
  • พื้นที่ชั่ง
  • น้ำหนัก : 300 x 400 mm
  • รุ่น FD-50 , FD100 ความสูงเครื่องชั่ง 110 cm
  • รุ่น FD-150 ความสูงเครื่องชั่ง 115 cm
  • มีล้อเข็น 4 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก