KCT Kitchen Scales

เครื่องชั่งสูตรอาหาร

แบบเข็ม

“CAMRY” รุ่น KCT

  • พิกัดกำลัง 1 kg, 2 kg
  • ระบบสปริง
  • หน้าปัดกลมขนาดใหญ่ ตัวเลขอ่านง่ายชัดเจน
  • ตัวเครื่องเป็นพลาสติก (ABS plastic housing)
  • จานชั่งสามารถยกออกได้
  • แกนรองใต้จาน แบบแกนเดียว