NBL623e ADAM 620 g x 0.001g

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 620g ละเอียด 1mg ( 0.001g )
– Backlit LCD สูง 20 mm พื้นจอภาพเรืองแสง เห็นชัดเจน
– ปรับน้ำหนักด้วยลูกตุ้มภายนอก
(External Calibration)
– ISO9001 ผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ