NBL2602e ADAM 2600 g x 0.01 g

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 2600g ละเอียด 10mg ( 0.01g )
– Backlit LCD สูง 20 mm พื้นจอภาพเรืองแสง เห็นชัดเจน
– ปรับน้ำหนักด้วยลูกตุ้มภายนอก (External Calibration)
– ISO9001 ผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ