IDS710

หัวอ่านค่าน้ำหนักพร้อมปริ้นเตอร์
เป็นกระดาษความร้อน
  • พิกัด: ขึ้นอยู่กับพิกัดแท่นชั่ง
  • หน่วย: Kg (กิโลกรัม) G (กรัม)
  • แบตเตอรี่: 6V 4Ah
  • ปริ้นเตอร์: แบบความร้อนกระดาษต่อเนื่อง (THERMAL)
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: ระบบแจ้งเตือนน้ำหนัก (HI-LO-OK)
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: LCD สีดำ พร้อมไฟ Backlight ตัวเลขสูง 25 มม.