JWI-3100-II + FLOOR SCALE

เครื่องชั่งตั้งพื้น FLOOR SCALE
  • พิกัด: 500, 600, 750, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 6000, 7500, 10000 Kg.
  • หน่วย: Kg (กิโลกรัม) , G (กรัม)
  • แบตเตอรี่: 6V 4 Ah
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: ปิดอัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน (Auto Shut off)
  • ขนาด: 100×100, 120×120, 120×150, 150×150, 200×200 ซม. หรือขนาดอื่นๆ
  • ประเภทวัสดุ: หัวอ่านเป็นพลาสติก ABS โครงสร้างแท่นชั่งเป็นเหล็กลายพ่นสี
  • จอแสดงผล: LED สีแดง ตัวเลขสูง 25.4 มม.