KC  Counting Platform Scales

เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์ “TSCALE” รุ่น KC

  • KC Counting Platform Scales
  • พิกัดกำลัง 15 kg – 1000 kg
  • ตัวเลข LCD สีดำ สูง 14.0 mm จำนวน 3 จอ
  • โปรแกรม : Check weighing, นับจำนวน, ฟังก์ชั่นสะสม, สั่งพิมพ์
  • Internal resolution 1/600,000
  • พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานได้ต่อเนื่อง 60 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : RS-232C ทำงานร่วมกับ Printer, Computer
  • ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย