ELW-E  Platform Scales

เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์ “TSCALE” รุ่น ELW-R

  • ELW-PB4050-150R
  • พิกัดกำลัง 150 kg ค่าละเอียด 10 g
  • ตัวเลข LED สีแดง สูง 24.0 mm with Backlight
  • โปรแกรม : Tare, Unit, Accumulation (หักค่าน้ำหนักสะสม)
  • พลังงาน : AC adapter 9v/800mA, Rechargeable battery (6V/4Ah) Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 50 ชั่วโมง
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : RS232 ทำงานร่วมกับ Printer, Computer
  • โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
  • ขนาดแท่นชั่ง :400 x 500 mm
  • ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด