T31P  Floor Scales

เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบอิเล็กทรอนิกส์ “OHAUS” รุ่น T31P

  • พิกัดกำลังมาตรฐาน 500 -1000 kg
  • Loadcell มาตรฐาน IP 67 กันความชื้นได้
  • จอภาพ LCD 25 mm สีดำ และสามารถปรับเงยได้
  • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 6 ชาร์จไฟได้ หรือ AC/DC Adapter 9 V.
  • หักน้ำหนักภาชนะได้เต็มพิกัดของแต่ละรุ่น
  • รับน้ำหนักเกินได้ถึง 200 % ของพิกัดแต่ละรุ่น
  • แท่นชั่งโลหะ พื้นด้านบนปูเหล็กลาย กันลื่น โครงสร้างแข็งแรง
  • ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • RS232C Interface เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน (ไม่แถมสาย Cable)