XK3150-EX-P + FLOOR SCALE

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่กันระเบิดพร้อมปริ้นเตอร์
  • พิกัด: 500, 600, 750, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 6000, 7500, 10000 Kg.
  • หน่วย: Kg (กิโลกรัม) , G (กรัม)
  • แบตเตอรี่: แบตเตอรี่พิเศษกันระเบิด
  • ปริ้นเตอร์: แบบสติ้กเกอร์ LABEL ขนาด 30 x 50 มม.
  • ขนาด: 25×25, 28×28, 30×40, 35×35, 40×50, 42×52, 40×50, 50×60, 60×70, 60×80, 70×80, 80×80, 100×100 ซม. หรือขนาดอื่นๆ
  • ประเภทวัสดุ: หัวอ่านเป็น พลาสติก ABS โครงสร้างแท่นชั่งเป็นเหล็กลายพ่นสี
  • จอแสดงผล: LCD พร้อมไฟ Backlight 25 มม.
  • ต่ออุปกรณ์เสริม: Port : RS-232