LP7516C + FLOOR SCALE

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ FLOOR SCALE
  • พิกัด: 500, 600, 750, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 6000, 7500, 10000 Kg.
  • หน่วย: กิโลกรัม (Kg) กรัม (G)
  • แบตเตอรี่: 4V 4Ah
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: ฟังก์ชั่นค้างน้ำหนัก (HOLD)
  • ขนาด: 100×100, 120×120, 120×150, 150×150, 200×200 ซม. หรือขนาดอื่นๆ
  • ประเภทวัสดุ: หัวอ่านเป็น พลาสติก ABS โครงสร้างแท่นชั่งเป็นเหล็กลายพ่นสี
  • จอแสดงผล: LCD สีดำ พร้อมไฟ Backlight ตัวเลขสูง 20 มม.