LP7510-NTEP + FLOOR SCALE

แท่นชั่งตั้งพื้น FLOOR SCALE
  • พิกัด: 500, 600, 750, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 6000, 7500, 10000 Kg.
  • หน่วย: กิโลกรัม (Kg) กรัม (G)
  • แบตเตอรี่: 6V 4Ah
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: ฟังก์ชั่นค้างน้ำหนัก (HOLD)
  • ประเภทวัสดุ: หัวอ่านเป็น สแตนเลส โครงสร้างแท่นชั่งเป็นสแตนเลส