LP7510-NTEP + BENCH SCALE

หัวอ่านค่าน้ำหนัก ได้รับมาตรฐาน NTEP2
  • พิกัด: 3 , 6 , 7.5 , 10 , 12 , 15 , 30 , 35 , 50 , 60 , 75 , 100 , 120 , 150 , 200 , 250 , 300 , 500 , 600 , 750 , 1000 Kg
  • หน่วย: Kg (กิโลกรัม) , G (กรัม)
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: ฟังก์ชั่นค้างน้ำหนัก (HOLD)
  • ขนาด: 25×25, 28×28, 30×40, 33×44, 40×50, 42×52, 45×60, 50×60, 60×60, 60×70, 60×80, 70×80, 100×100 ซม. หรือขนาดอื่นๆ
  • ประเภทวัสดุ: หัวอ่านสแตนเลส + แท่นชั่งเหล็กพร้อมฝาครอบสแตนเลส
  • จอแสดงผล: LCD สีดำ พร้อมไฟ Backlight ตัวเลขสูง 20 มม.