WI-01 + BENCH SCALE

แท่นชั่งขนาดเล็ก Bench scale หัวอ่านกันน้ำ
  • พิกัด: 15.000kg x 0.001kg , 30.000kg x 0.002kg , 60.000kg x 0.005kg. , 100.00kg x 0.01kg , 150.00kg x 0.01kg
  • หน่วย: Kg (กิโลกรัม) , G (กรัม)
  • แบตเตอรี่: 6V 5Ah
  • ขนาด: 25×25, 28×28, 30×40, 33×44, 40×50, 42×52, 45×60, 50×60, 60×60, 60×70, 60×80, 70×80, 100×100 ซม. หรือขนาดอื่นๆ
  • ประเภทวัสดุ: หัวอ่านสแตนเลส แท่นสแตนเลส พร้อมฝาครอบสแตนเลส
  • จอแสดงผล: LED สีแดง ตัวเลขสูง 15 มม.